Allmänt om BMI

BMI betyder Body Mass Index är ett kroppsligt riktmått på hurvida du ligger i riskzonen för fetma/undervikt eller inte. BMI räknar kroppsmassa och inte kroppsfett, förhållandet mellan fetma och BMI påverkas av ålder och kön. Exempelvis har kvinnor mer kroppsfett än män för samma BMI och äldre personer har mer kroppsfett än yngre människor på samma BMI. Observera att vältränade personer kan få det felaktiga resultatet överviktig. Detta p.g.a. hög andel muskelmassa och inte p.g.a. för mycket kroppsfett. För att beräkna BMI på barn och ungdomar under 18 år använder man sig av isoBMI som är ett slags BMI-standard för barn.

Räkna ut ditt BMI

Din vikt: kg
Din längd: cm

Resultat och rekommendationer

undervikt normal övervikt fetma svår fetma
Under 18,5UnderviktVid ett BMI värde under 18.5 är inte hälsosamt utan kan vara direkt farligt, dvs du bör söka hjälp hos en läkare. Självklart finns det undantag. Visa människor är naturligt smala och därför kan detta vara deras normalvikt, dvs dem har naturlig undervikt. All provocerad undervikt är farligt och skall undervikas.
18,5 - 24,9NormalviktDu har en sund viktklass, försök att bibehåll detta.
25 - 29,9ÖverviktÖvervikt innebär att du har högre vikt än förväntat i förhållande till din längd. Övervikt kan leda till sjukdomar som diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar.
30 - 39,9FetmaVid fetma, som enligt WHO definieras som ett BMI över 30, ökar riskerna markant att drabbas av olika överviktsrelaterade sjukdomar som t.ex. diabetes typ 2, högt blodtryck samt förhöjda blodfetter. Du bör ta kontakt med dietist eller läkare för att gemensamt hitta en hållbar lösning för viktminskning.
40 och överSvår fetma Du bör omgående kontakta läkare för att diskuttera hur du skall kunna gå ner i vikt.

Kan BMI vara missvisande?

BMI är ett väldigt bra riktmått för de allra flesta men kan bli missvisande om du är vältränad eller muskulös. BMI kan i dessa fall visa att du är "överviktig" trots att du i själva verket inte alls är det. BMI värdet för barn tolkas på ett annat sätt än vuxna där tar man hänsyn till barnets kön och ålder.

Källa, referenser och övriga länkar

Läs mer om BMI på Wikipedia

WHO:s klassifikation av BMI värderna

Din energiförbrukning
Energibehov-kcal
Mat-kcal
Aktiviteter-kcal
Totalt-kcal
Mer information | Rensa